Buletin informativ 7-13.11.2022

Nr.1129/14.11.2022

 

Buletin informativ

 

Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 07.11-13.11.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 07.11.2022 4 30 cadre didactice
         2. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 08.11.2022 4 30 cadre didactice
         3. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 09.11.2022      2 30 cadre didactice
         4. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 11.11.2022 4 30 cadre didactice
         5. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

08.11.2022 2 25 cadre didactice
         6. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

10.11.2022 2 25 cadre didactice
         7. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

13.11.2022 3 25 cadre didactice
         8. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 12.11.2022 4 25 cadre didactice
         9. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 13.11.2022 2 25 cadre didactice
       10. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 11.11.2022 3 22 cadre didactice
       11. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 12.11.2022 6 22 cadre didactice
       12. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 13.11.2022 3 22 cadre didactice
       13. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 11.11.2022 3 25 cadre didactice
       14. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 12.11.2022 7 25 cadre didactice
       15. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 13.11.2022 5 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

 

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu