Buletin informativ 31.10-6.11.2022

Nr.1091/07.11.2022

 

Buletin informativ

 

Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 31.10-06.11.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 31.10.2022 2 30 cadre didactice
         2. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 01.11.2022 2 30 cadre didactice
         3. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 02.11.2022      2 30 cadre didactice
         4. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 03.11.2022 2 30 cadre didactice
         5. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 04.11.2022 4 30 cadre didactice
         6. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

05.11.2022 6 25 cadre didactice
         7. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

06.11.2022 4 25 cadre didactice
         8. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 05.11.2022 6 25 cadre didactice
         9. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 06.11.2022 5 25 cadre didactice
       10. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 05.11.2022 4 22 cadre didactice
       11. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 05.11.2022 7 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

 

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu