Anunț organizare curs “ Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță organizarea programului de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”.
Calendarul cursului cuprinde sesiuni de formare/evaluare planificate în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2015.
Programul este acreditat prin O.M. nr. 3284/17.02.2014 cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, grupul țintă fiind format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
Înscrierile pentru programul de formare se fac până la data de 27 august 2015, ora 16:00 prin transmiterea Formularului de înscriere, disponibil pe site, prin fax la numărul 0240 511379 sau scanat pe adresa de mail: ccd_tl@yahoo.com
Informații suplimentare se pot obține la tel: 0240 516656

Responsabil curs,
informatician Mara IVAN
tel. 0730 620765
e-mail: ivan.mara.tulcea@gmail.com