Anunț organizare curs „Managementul conflictului din mediul școlar-nivel II”

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță organizarea programului de formare „Managementul conflictului din mediul școlar-nivel II”.
Programul este acreditat prin O.M. nr. 3365/29.04.2014 cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 de credite profesionale transferabile, grupul țintă fiind format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
Înscrierile pentru programul de formare se fac prin transmiterea Formularului de înscriere, disponibil pe site, prin fax la numărul 0240 511379 sau scanat pe adresa de mail:
Calendarul cursului cuprinde sesiuni de formare/evaluare (14 ore face-to-face și 26 on-line). Data de începere este condiționată de alcătuirea grupei de formabili, iar încheierea până în 02 octombrie, pentru completarea numărului de credite necesare candidaților pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Program de formare cu taxă, informații suplimentare se pot obține la tel: 0240 516656

Termen de înscriere, 04 septembrie 2015

Formular de înscriere

Persoană de contact:
Prof. metodist Nicolae Ariton
Tel: 0736351892
e-mail: nicolaeariton@gmail.com