Anunț organizare curs autorizat A.N.C. pentru specializarea de FORMATOR

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță organizarea Cursului pentru specializarea FORMATOR
Cod COR 242401, 40 ore, taxa curs: 300 lei.
Formular înscriere on-line
Înscrierea se face prin completarea formularului on-line până la data de 16.10.2017.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com .