Activitati metodice semestriale cu participarea responsabililor cu formarea continua din scoli

În perioada 11-17 mai 2016, Casa Corpului Didactic a desfășurat întâlnirile metodice din semestrul al II-lea cu responsabilii cu formarea continuă din școli (RFC). Activitățile s-au desfășurat atât în Tulcea, cât și în cadrul filialelor CCD din localitățile Cerna, Luncavița și Babadag.

Profesorii metodiști Ariton Nicolae și Cherciu Cristina au oferit informații despre actualizarea bazei de date a formării continue, impactul programelor de formare în activitatea la clasă și completarea raportului de activitate privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar în anul școlar 2015-2016.
Au fost clarificate aspecte privind legislația formării continue, administrarea activităților de formare în filialele CCD, identificarea nevoii de dezvoltare profesională la nivelul instituției de învățământ, în vederea proiectării ofertei de formare pentru anul școlar următor.