Activități metodice cu responsabilii cu formarea continuă organizate în Filialele CCD din județ

Joi, 23 mai 2019, în cadrul celor trei filiale CCD din județ au fost organizate activități metodice cu responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ arondate fiecărei filiale.
Agenda activităților a cuprins discuții privind elaborarea/actualizarea bazei de date a formării continue și a raportului de activitate privind formarea continuă/perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar în anul școlar 2018-2019.
În cadrul filialei CCD Luncavița întâlnirea a inclus și o activitate de instruire cu tema ”Managementul carierei didactice”, care a vizat subiecte legate de consilierea în managementul carierei didactice, rolul responsabilului cu formarea continuă în evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Activitățile metodice au fost susținute de responsabilii de filială, după cum urmează:
Filiala Babadag – Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag – profesor metodist Nicolae Ariton
Filiala Cerna – Școala Gimnazială ”Panait Cerna” Cerna – profesor metodist Cristina Sinduța Cherciu
Filiala Luncavița – Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița – informatician Alexandra Mara Ivan