Activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din județul Tulcea, semestrul II

Joi, 30 mai 2019, la sediul Casei Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare tulcene arondate instituției, cu excepția unităților arondate celor 3 filiale: Babadag, Luncavița și Cerna, care au desfășurat această activitate în ziua de 23 mai 2019. Coordonatorii activității, profesorii metodiști Cristina Cherciu și Nicolae Ariton au fost oferit informații privind activitatea de formare desfășurată, noutăți privind legislația formării continue și dezvoltării profesionale, forme de comunicare eficientă cu cadrele didactice, administrarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul unităților de învățământ. S-a punctat importanța realizării și transmiterii bazelor de date privind formarea continuă în școli, precum și a altor documente referitoare la această activitate. Au fost adresate întrebări pe marginea subiectelor abordate și s-au purtat discuții despre necesitatea și utilitatea formării continue a cadrelor didactice, ca factor determinant al creșterii calității actului educațional.