Activitatea metodică a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din județul Tulcea, semestrul I, anul școlar 2018-2019

Miercuri, 24 octombrie 2018, a avut loc activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Acțiunea s-a desfășurat utilizând sistemele de teleprezență aflate în trei locații: sediul Casei Corpului Didactic Tulcea, Liceul Tehnologic „Constantin Brătescu” Isaccea și Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag.
Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea formată din director Gabriela Nichifor și profesorul metodist Nicolae Ariton, împreună cu inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul I.S.J. Tulcea, Rodica Nicotitov, au oferit informații privind Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2018-2019, legislația specifică domeniului dezvoltării profesionale, identificarea nevoii de formare la nivel de școală, realizarea planului instituțional de dezvoltare profesională, modalitățile optime de comunicare cu personalul didactic și didactic auxiliar, gestionarea activității de perfecționare, obținerea definitivării și a gradelor didactice în învățământ.
A fost prezentată Oferta de programe de formare pentru acest an școlar, care cuprinde 13 programe de formare acreditate și 30 de programe avizate. Responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare au primit o mapă cu documente utile pentru managementul perfecționării personalului didactic și didactic auxiliar.