Activitatea metodica a responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din scoli

Luni, 15 iunie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea, activitatea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli.
Profesorii metodiști Marinela Peiciu și Nicolae Ariton au prezentat modelul noii baze de date a formării continue, care va fi utilizată începând cu anul școlar 2015-2016.
Au fost oferite informații privind activitatea RDRU, precum legislația formării continue, forme de comunicare eficientă cu cadrele didactice, gestionarea formării continue și a dezvoltării profesionale la nivelul instituției, raportul privind dezvoltarea resursei umane din școală pentru anul școlar 2014-2015. Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și s-au purtat discuții despre necesitatea și importanța formării continue pentru profesia didactică.

Responsabili:
Prof. metodist Marinela Peiciu, C.C.D. Tulcea
Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea