Activitatea metodică a responsabililor CDI și a bibliotecarilor școlari – Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin

Vineri, 31 mai 2019, Casa Corpului Didactic Tulcea în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin a organizat activitatea metodică a bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI cu tema ”BIBLIOTECA: FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE NENUMĂRATE VIEȚI”, dedicată zilei de 1 Iunie.
Activitatea a avut un caracter non formal, specifică metodei alternative de educație Step by Step aplicată participanților, care, pentru moment, au uitat că sunt adulți și au desfășurat activități practice pe grupe în cadrul unor atelierel de lucru cu tematici diferite, toate celebrând cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre – copilăria.
Participanții și-au prezentat punctul de vedere legat de diversele modalități de atragere a copiilor spre bibliotecă și creativitatea de care trebuie să dea dovadă pentru cultivarea interesului pentru lectură organizând activități diverse cu impact asupra elevilor.
Activitatea a fost realizată de bibliotecarul școlii, Carmen Dimcea și un colectiv de cadre didactice din care au făcut parte prof. Vasile Liliana-Aurelia – directorul unității de învățământ, prof. Jalea Lilica, înv. Țarălungă Ștefana, pip. Stoica Ionela, pip. Enache Manuela Eugenia, înv. Matetovici Nicoleta.
Programul artistic a fost susținut de elevii clasei a I-a și a II-a Step by Step.
La activitate a participat coordonatorul biblioteci școlare/CDI, Doina Sbarnea.