Activitate metodică ”Valorificarea teleprezenței în activitatea de predare-învățare-evaluare la disciplina matematică”

Casa Corpului Didactic, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a organizat marți, 5 iunie 2018, activitatea metodică ”Valorificarea teleprezenței în activitatea de predare-învățare-evaluare la disciplina matematică”. Au participat profesori care predau disciplina matematică în unitățile de învățământ din orașul Tulcea, profesori și elevi de la Liceul Tehnologic ”Vasile Bacalu” Mahmudia.
Acțiunea s-a desfășurat utilizând sistemul de teleprezență, care constă în echipamente audio și video (camere video HD, microfoane stereo, televizoare LCD, conexiune internet, server video dedicat) aflate în două locații: sediul Casei Corpului Didactic Tulcea și Liceul Tehnologic ”Vasile Bacalu” Mahmudia. Tematica activității a cuprins exerciții de algebră și geometrie de tipul itemilor de la evaluarea națională folosind aplicația RealtimeBoard, platformă care permite colaborarea online a utilizatorilor, în vederea realizării de proiecte comune, abordarea de teme diverse și exprimare de opinii în timp real, înlăturând barierele de spațiu și timp. De asemenea, a fost utilizat software-ul dinamic GeoGebra, incluzând algebră, geometrie, foi de calul interconectate într-o aplicație complexă, dedicată în special educației STEM (științe, tehnologii, inginerie, matematică).
Secvența de lecție utilizând sistemul de teleprezență a fost susținută de doamna inspector școlar Petre Monica împreună cu elevii clasei a VIII-a de la Liceul Tehnologic ”Vasile Bacalu” Mahmudia.
Activitatea a fost urmată de discuții și aprecieri referitoare la valorificarea tehnologiei în activitatea didactică, utilizarea eficientă a echipamentelor existente în unitățile școlare, crearea de materiale didactice folosind resursele deschise, acordarea de asistență și îndrumare elevilor, colaborarea la distanță în realizarea de lecții, proiecte, activități extrașcolare.
Responsabil activitate: prof. metodist Laura Șerban.