Activitate metodică semestrială cu responsabilii cu formarea continuă, mai 2018

Marți, 08 mai 2018, s-a desfășurat activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din municipiul și județul Tulcea. Pentru prima dată, această acțiune s-a desfășurat utilizând sistemul de teleprezență, constând în echipamente audio și video de înaltă performanță (camere video HD, microfoane stereo, televizoare LCD, conexiune internet, server video dedicat), aflate în trei locații diferite: sediul Casei Corpului Didactic Tulcea, Liceul Tehnologic „Constantin Brătescu” Isaccea și Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag. Responsabilii cu formarea continuă au avut la dispoziție una dintre aceste locații pentru participare.
Au fost oferite detalii privind impactul programelor de formare în activitatea la clasă, analiza nevoii de formare continuă a cadrelor didactice din școli pentru anul școlar 2018-2019, completarea raportului de activitate referitor la dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar și a bazelor de date a formării continue pentru anul școlar 2017-2018.
În vederea proiectării ofertei de formare pentru anul școlar următor, în unitățile de învățământ din județul Tulcea vor fi aplicate on-line chestionare de identificare a nevoii de formare, având grup țintă cadrele didactice și directorii.
Informațiile au fost prezentate de către Gabriela Nichifor, director al C.C.D. Tulcea,
Laura Șerban și Nicolae Ariton, profesori metodiști în cadrul C.C.D. Tulcea, Rodica Nicotitov, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane în cadrul I.S.J. Tulcea.