Activitate metodică semestrială cu responsabilii cu formarea continuă, iunie 2017

Joi, 22 iunie 2017, la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea s-a desfășurat activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare tulcene. Au fost oferite informații privind actualizarea bazei de date a formării continue, impactul programelor de formare în activitatea la clasă și completarea raportului de activitate privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar în anul școlar 2015-2016. Au fost discutate aspecte privind legislația formării continue, administrarea activităților de formare în filialele CCD, identificarea nevoii de dezvoltare profesională la nivelul instituției de învățământ, în vederea proiectării ofertei de formare pentru anul școlar următor.
Coordonator activitate: profesor metodist Nicolae ARITON