Activitate metodică cu tema „Organizarea activităților de învățare în scopul obținerii competențelor de către toți elevii din clasa a VI-a”

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat sâmbătă, 20 octombrie 2018, la Casa Corpului Didactic Tulcea, activitatea metodică a profesorilor care predau disciplinele din cadrul ariei curriculare Tehnologii, tema abordată fiind ”Organizarea activităților de învățare în scopul obținerii competențelor de către toți elevii din clasa a VI-a”.
Atelierul de lucru s-a desfășurat cu utilizarea sistemul de teleprezență existent în locațiile Casa Corpului Didactic Tulcea, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, Școala Gimnazială ”Mircea Cel Bătrân” Babadag.
Activitatea a fost susținută de doamna Rodica Nicotitov, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane și doamna Laura Iordache, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic.