Activitate metodică bibliotecari școlari/responsabili CDI – Liceul Tehnologic ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Nicolae Cornățeanu”, în data 14 decembrie 2018, activitatea metodică a bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI, cu tema ”Educarea comportamentului civic, sănătate, securitate și protecția mediului în CDI”. Abordând o tematică de actualitate și respectând profilul liceului, activitatea a pus în dezbatere importanța păstrării și protecției mediului de către generațiile ce vor urma, a ansamblului de măsuri și reglementări care au ca scop, menținerea, protejarea și îmbunățățirea condițiilor naturale, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.
Materialele prezentate arată formele prin care elevii liceului prestează activități în acest domeniu, prin activități de voluntariat, lecții interactive desfășurate în CDI, implicarea în proiectul international ”The world largest lesson”, concursuri tematice, dar și în cadrul orelor de laborator tehnologic la disciplinele din domeniul protecției mediului.
Coordonați de profesorul documentarist Cristina Cacencu, elevii si-au expus realizarile și distincțiile obținute în cadrul activităților specifice profilului liceului, ” Cel mai bun plantator”, ”Hrana sănătoasă, dă sens vieții” ,dar și de creație plastică și literară ”Planeta Pământ”etc.
Activitatea s-a finalizat cu colide tradiționale sărbățorilor de Crăciun cantata de elevii liceului.
La activitate au fost prezenți directorul Liceului Tehnologic ”Nicolae Cornățeanu”, Caterina Ciumacenco, cadre didactice, responsabili CDI, bibliotecari școlari, elevi și coordonatorul biblioteci școlare/ CDI, Doina Sbarnea.