ACTIVITATE METODICĂ A BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI/RESPONSABILILOR CDI

”Biblioteca – templu al cunoașterii”
Miercuri 27 martie 2019, Casa Corpului Didactic în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, a organizat activitatea metodică a bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI cu tema ”Biblioteca – templu al cunoașterii”. Materialele prezentate au demonstrat imporțanța bibliotecii școlare în cadrul unității de învățământ, biblioteca fiind locul unde, prin diverse metode, elevii sunt încurajați să citească de plăcere, să se documenteze, își pot pregăti temele și poate constitui o rută alternativă pentru dobândirea de cunoștințe și competențe, puse la dispoziție de un spațiu dedicat studiului și materialelor de învățare în format tipărit sau pe suporturi moderne digitale.
Activitatea a fost completată de o scurtă secvență teatrală dedicată Zilei internaționale a teatrului, ”Tinerețe fără să învețe și viață fără de carte” realizată cu umor de elevii clasei a IX- B și a IX-D coordonați de bibliotecarul liceului, Steluța Munteanu. Activitățile dedicate unor aniversări culturale organizate în cadrul bibliotecii s-au dovedit a fi metode eficiente de atragere spre lectură a elevilor.
Participanții au avut intervenții și discuții pe teme profesionale, au împărtășit din experiențele proprii și au apreciat pozitiv activitatea desfășurată.
Au participat 24 de bibliotecari școlari/ responsabili CDI și coordonatorul biblioteci școlare/CDI, Doina Sbârnea.