Activitate Erasmus+ la Casa Corpului Didactic Tulcea

A treia reuniune transnațională din cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy” în care Casa Corpului Didactic Tulcea este partener a avut loc la Tulcea, în săptămâna 3-7 octombrie 2016. Tematica întâlnirii a vizat obiectivele parteneriatului privind integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar și facilitarea învățării elevilor care au dificultăți în alfabetizare și însușirea noțiunilor de matematică. Cei 10 profesori proveniți din Ungaria, Lituania, Spania și Turcia au împărtășit experiența dobândită în școlile în care își desfășoară activitatea.
Agenda întâlnirii a cuprins o vizită la Școala Gimnazială Specială Nr. 14 din Tulcea în care dascăli tulceni și profesorii din statele europene au participat la o activitate axată pe incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale și un atelier de dezvoltare personală la After School ”Club ECO” Tulcea.
Activitatea de formare organizată de echipa CCD Tulcea aduce un plus de valoare în sfera educației și formării profesionale din județul Tulcea, la standarde europene. În cadrul acestui parteneriat strategic, Casa Corpului Didactic va elabora și va furniza un program de formare unui grup țintă format din 30 de profesori din România și alte state europene.

Activitate Partener C.C.D. Tulcea, Erasmus