Activitate de monitorizare bibliotecă școlară – Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea

Luni, 27 noiembrie 2017, la Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea, a fost efectuată vizita de monitorizare a activității bibliotecii școlare, conform graficului de monitorizare elaborat de Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de coordonator metodologic al bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (O.M. 5556, Art. 10, alin. (3)).
Activitatea “Să ne bucurăm de frumusețea naturii – sfârșit de toamnă” realizată de bibliotecarul școlar Cojocaru Maria Magdalena, în colaborare cu elevii clasei a II-a, ”Step By Step”, coordonați de învățători Jerpălău Veronica și Olaru Alina a avut rolul de a sprijini nevoia de dezvoltare a copiilor creând un spațiu accesibil de învățare prin metoda descoperirii. Au fost utilizate metode specifice programului ”Step by Step” având ca specific inter și transdisciplinaritatea.
Grupați în centre de învățare, copiii au desenat peisaje de toamnă pe care le-au prezentat apoi colegilor lor, au recitat poezii și au cântat cântece de toamnă.
Activitatea de monitorizare s-a încheiat cu o evaluare a mediului educațional creat în spațiul bibliotecii, a resurselor oferite și a modul în care biblioteca răspunde nevoilor de documentare ș informare