”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare” – noiembrie 2017

În perioada 11-16 noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al Ministerului Educației Naționale, cu durata de 16 ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, în școlile din mediul urban și rural ale județului Tulcea.
Cursanții au avut oportunitatea să își consolideze competențe privind planificarea și proiectarea demersului didactic, managementul procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare, comunicarea și relaționarea cu elevii, evaluarea. Modul de abordare a conținuturilor de către formatori prin tratarea tematicilor cu exemple relevante și variate și aplicații practice au dus la consolidarea competențelor vizate de programa cursului de formare.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru ciclul primar- achiziții fundamentale.

Formator: Ranciu Mioara – inspector școlar general, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: Prof. metodist Șerban Laura Aurelia, C.C.D. Tulcea