Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor de învățare prin cooperare

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 19.02.2018 – 05.03.2018 programul de formare ”Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor de învățare prin cooperare”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore. Programul de formare reprezintă una dintre activitățile prevăzute în parteneriatul pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a încheiat cu Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea, în cadrul Proiectului strategic ”I learn, you learn, but together we double learn”, cofinanțat prin programul Erasmus+.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:
”Ce este învățarea prin cooperare? – Fundamente teoretice, modele de cercetare, delimitări terminologice, principii și elemente componente”, ”Învățarea prin cooperare versus învățarea competitivă – avantaje și limite; Beneficiile învățării prin cooperare în dezvoltarea abilităților sociale; Criteriile de alegere ale metodelor de învățare prin cooperare; Organizarea grupurilor de învăţare şi etapele metodologice ale învăţării prin cooperare.”, ”Metode, procedee și tehnici ale învățării prin cooperare”, ”Aplicarea conceptelor specifice teoriei învățării prin cooperare la clasă pentru nivelurile de învăţământ: preşcolar, primar și gimnazial; Identificarea problemelor, greșelilor în aplicarea învăţării prin cooperare la clasă”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
– aprofundarea cunoștințelor de specialitate pe baza modelelor de cercetare și practică despre învățarea prin cooperare;
– identificarea avantajelor și a limitelor învățării prin cooperare comparativ cu învățarea competitivă;
– valorificarea beneficiilor și a rolului învățării prin cooperare în dezvoltarea abilităților sociale;
– selectarea și adaptarea metodelor de învăţare prin cooperare pentru nivelurile de învăţământ preşcolar, primar și gimnazial;
– elaborarea de proiecte de lecții folosind metodele de învățare prin cooperare;
– valorificarea influențelor învățării prin cooperare privind dezvoltarea personală a elevului și incluziunea la nivelul grupului clasei.

Formator: Batiste Jenica – director adjunct Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea

Responsabil program: – Prof. metodist Șerban Laura Aurelia, C.C.D. Tulcea